Terug

Onze school

Yets Foundation

Ook het Ilex College werkt samen met de stichting YETS

Derde school sluit aan: Ilex College
Dit jaar starten we met een nieuw project op het Ilex College in Schiedam. Het Ilex College in Schiedam is de derde school die aan de YETS Foundation verbonden is; het Lentiz LIFE College uit Schiedam en het Lentiz Geuzencollege in Vlaardingen draaien al langer mee.
Het Ilex College is een VMBO-school voor leerlingen die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten gevolge van psychische stoornissen. De leerlingen wonen thuis of in een gezinsvervangend tehuis. Ook zullen er enkele leerlingen van Bovenschoolse Voorziening InZicht aansluiten bij het team. Op het Ilex College wordt een basketbalteam gevormd met ca. 15 leerlingen. Twee jaar lang zullen zij trainen, samen eten, huiswerkbegeleiding krijgen en samen werken aan sociale vaardigheden. Met dit nieuwe te vormen team proberen wij niet alleen de deelnemende jongeren in hun kracht te zetten, maar ook aan te tonen dat jongeren van het speciaal onderwijs ook heel veel in hun mars kunnen hebben en er toe doen.

 

Behalve de samenwerking met Yets heeft het IlexCollege ook een samenwerkingsverband met de stichting Wibaut. In de Wibauttuin wordt voedsel verbouwd voor de Voedselbank.

Afbeeldingsresultaat voor wie bouwt? wibaut tuin