Terug

Onze regels

Schoolregels

Wij hanteren op Het Drechtster College de volgende gedragsregels:

  • Leerlingen zijn op tijd in de les;
  • Leerlingen hebben bij elke les alle voor de les benodigde spullen bij zich;
  • Wij spreken vriendelijk met en over elkaar.

Verdere regels en afspraken zijn na te lezen in de schoolgids (hoofdstuk 7)

 

De schoolgids kunt u onder andere vinden onder het kopje 'downloads'