Terug

Onze regels

Schoolregels

In de schoolgids (hoofdstuk 7) kunt u lezen welke gedrgasregels wij hanteren op school.

De schoolgids kunt u onder andere vinden onder het kopje 'downloads'