Terug

Yulius Onderwijs

Schooladministratie

Yulius Onderwijs heeft bepaalde informatie over uw kind nodig om uw kind onderwijs te kunnen geven. Wij vragen deze informatie bij u op of vragen uw toestemming om het bij derden op te vragen. De gegevens die door ouders/verzorgers aan de onderwijslocatie worden verstrekt, worden bewaard in het leerlingdossier.

Leerlingdossier

Yulius Onderwijs heeft een centrale Leerlingadministratie die verantwoordelijk is voor de juiste inschrijving van uw kind bij Yulius Onderwijs. De onderwijslocatie waar uw kind onderwijs volgt houdt een leerlingdossier bij. De onderwijslocatie én de Leerlingadministratie verwerken alle gegevens in een digitaal leerlingadministratie- en volgsysteem.

Yulius Onderwijs gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van uw kind. De persoonsgegevens van uw kind worden bewaard volgens de gestelde termijnen en voorwaarden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens wijzigen

Gaat u verhuizen, of hebt u een nieuw e-mailadres of (mobiel) telefoonnummer? Of veranderen andere gegevens die van belang zijn voor (contact over) het onderwijs aan uw kind? Wij verzoeken u dit door te geven aan de administratie van uw onderwijslocatie.