Terug

Yulius Onderwijs

Schooladministratie

Yulius Onderwijs heeft bepaalde informatie over uw kind nodig om uw kind onderwijs te kunnen geven. Wij vragen deze informatie bij u op of vragen uw toestemming om het bij derden op te vragen. De gegevens die door ouders/verzorgers aan de onderwijslocatie worden verstrekt, worden bewaard in het leerlingdossier.

Leerlingdossier

Op iedere school van Yulius is een leerlingadministratie aanwezig. De leerlingadministratie is verantwoordelijk is voor de juiste inschrijving van uw kind bij Yulius Onderwijs en houdt het leerlingdossier bij. Alle gegevens van uw kind worden verwerkt in een digitaal Leerlingadministratie- en volgsysteem. 

We gaan vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van uw kind. De persoonsgegevens van uw kind worden bewaard volgens de gestelde termijnen en voorwaarden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie privacyverklaring

Daarnaast is er een centrale Back-Office. Vanuit de Back-Office worden alle administratief medewerkers op locatie functioneel aangestuurd. De Back-Office ziet er op toe dat de administratieve processen met leerlingengegevens zoals afgesproken worden uitgevoerd. 

Gegevens wijzigen

Gaat u verhuizen, of hebt u een nieuw e-mailadres of (mobiel) telefoonnummer? Of veranderen andere gegevens die van belang zijn voor (contact over) het onderwijs aan uw kind? Wij verzoeken u dit door te geven aan de administratie van uw onderwijslocatie.