Onze school

Het Ilex College biedt VMBO-onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Zij ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van (een vermoeden van) verschillende psychische stoornissen. De leerlingen zijn thuiswonend of wonen in een gezinsvervangend tehuis.